NEXTORCH V5 Holster

360 degree rotation;quick draw capable level locking system

Fler NEXTORCH

• Fits flashlights of diameter between 1''-1.25'' (25- 32mm)

• Fits belt width up to 2''


Media och övrig teknisk information

V5 2

V5 3

V5 4

V5 5

V5 6